Privacyverklaring Marjolein Lofvers

Marjolein Lofvers is een eenmansbedrijf gevestigd in het Groene Hart en wordt gedreven door medium/helderziende Marjolein Lofvers. Er zullen misschien situaties zijn waarin jouw gegevens door Marjolein Lofvers verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door de praktijk, neem dan contact op via mail info@marjoleinlofvers.nl of telefoon +31 (0)613521589.

Waarom: Marjolein Lofvers acht jouw privacy van groot belang. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, worden er een aantal kernwaarden gehanteerd. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw verstrekte gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van deze website laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Worden deze gebruikt of bewaard? Enkel de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouzelf worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Marjolein Lofvers worden verstrekt om te verwerken. Zij zal jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of dat Marjolein Lofvers dit op grond van de wet mag of moet doen.

Je persoonsgegevens zoals naam en e-mail worden gebruikt voor de onderstaande doeleinden
(en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen):
● het factureren van de afgenomen diensten;
● het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
● het beantwoorden en afhandelen van gestelde vragen

Contactformulier en e-mails
Indien je vragen hebt over de aangeboden diensten, kun je contact met Marjolein Lofvers opnemen. Je kunt onder andere contact opnemen via het contactformulier op de website en via e-mail. Of via telefoon en whatsapp. Raadpleeg de contactpagina voor actuele contactgegevens. Indien je het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer je een e-mail stuurt, worden de gegevens die je toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Toestemming om verwerking persoonsgegevens.
Marjolein Lofvers vraagt om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming wettelijk is vereist. Zij respecteert jouw recht om de persoonsgegevens die zij van jou verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die jij op grond van de toepasselijke privacywetgeving hebt.

Verantwoordelijkheid van Marjolein Lofvers
Het is aan Marjolein Lofvers met behulp van alle haar beschikbare middelen, talenten en haar professionele inzet om de cliënt de reading of healing te geven dat hij of zij nodig heeft. Marjolein Lofvers gaat hierbij zo secuur en integer mogelijk te werk en houdt steeds ten doel dat de cliënt met tevredenheid het consult afrondt. Alle uitgewisselde informatie is vertrouwelijk en wordt door Marjolein Lofvers niet met anderen gedeeld.

Verantwoordelijkheid van de cliënt
Het ontvangen van een reading of healing of het vragen van advies aan Marjolein Lofvers dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts, medisch specialist, psycholoog of psychiater. Adviezen tijdens een reading of healing zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de cliënt zelf. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces en daden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Marjolein Lofvers video opnames te maken tijdens een consult of workshop. Marjolein Lofvers biedt de cliënt de mogelijkheid om een consult middels audio op te nemen waarbij de cliënt zijn of haar eigen audio apparatuur mag gebruiken.