Wat is een mediamieke reading?

In een Mediamieke Reading ben ik in contact met overleden naasten die mij informatie aanreiken. Informatie die voor jou op dat moment in je leven belangrijk kan zijn.

Naasten van wie ik veelal helder kan zien hoe ze leefden, hoe ze zijn gestorven en hoe ze in relatie tot jou stonden. Dit  kan een duidelijker beeld geven over het door hen geleefde leven en hun relatie ten aanzien van jou. De informatie kan troost bieden en kan helpen in de rouwverwerking. Bijvoorbeeld in geval van een plotseling overlijden of suïcide.

Wat is een medium?

Het woord medium staat voor communicatie en tussen 2 werelden staan; de zogenaamde ‘levende wereld’ en ‘overleden wereld.’ Een medium heeft behalve de paranormale gaven die een paragnost heeft, ook het vermogen contact te maken met overleden personen. Paranormale gaven zijn heldervoelen, helderweten, helderzien, helderhoren en helderruiken.

Hoe werkt een medium?

Een medium werkt met energie. Alles om ons heen bestaat uit energie. Soms zichtbaar zoals mensen en voorwerpen. Soms onzichtbaar zoals emoties, sfeer of een overleden dierbare.  Als iemand overlijdt, sterft het lichaam. De energie die maakt wie we zijn, ook wel ‘ziel’ genoemd, leeft voort in een andere wereld. Een medium heeft het talent om op die hoge onzichtbare energie in te tunen. Dit talent heb ik, zoals iedereen die een talent heeft, getraind door opleidingen te volgen en veel readings te geven. De informatie die ik ontvang leidt er meestal toe dat scepsis wordt overwonnen; informatie die ik niet eerder kon weten. Ik ben tijdens de sessies niet in trance, je kunt gewoon vragen stellen en er mogen geluidopnames gemaakt worden.

De verkregen informatie kan belangrijk zijn in het begrijpen van problemen waar jij nu tegen aan loopt. Het kan je helpen bij het maken van keuzes.

Als Mediamiek consultant heb ik instanties als de Politie bij gestaan en werk ik o.a. in opdracht van Alting Uitvaarten

Mocht je meer informatie willen alvorens een afspraak te maken, bel of mail me gerust.

  • Duur

    90 minuten

  • Locatie

    De consulten worden gegeven in mijn praktijk (Oudewater, Groene Hart)
    In overleg worden consulten aan huis gegeven
    Een Mediamiek Reading kan ook plaatsvinden via Skype

Mediamieke reading