Ik beschouw het leven als een rivier. Rivieren stromen en veranderen voortdurend van loop, diepte en breedte onder invloed van elementen en seizoenen. Net als het leven, dat voortdurend van ons verlangt mee te bewegen met gegeven omstandigheden. We kunnen richting en doel bepalen, maar wat we onderweg tegenkomen en hoe, weten we nooit precies.

In mijn werk als mediamiek consultant doe ik een handreiking om als reiziger de weg naar huis te kunnen vinden. Om je positie van dit moment helderder te kunnen zien. Waar sta ik en hoe? Ik denk dat ieder mens op haar of zijn manier een bijdrage kan leveren om het leven voor elkaar mogelijk te maken. Van broodbakker, wegwijzer, leermeester, tot huizenbouwer. Mijn bijdrage is het voorhouden van een spiegel om jezelf beter te kunnen begrijpen. Om met een glimlach verder te kunnen. Maar ook om klaarheid te kunnen brengen in chaos. In wat mentaal, of emotioneel hindert en waar mogelijk, te helen wat door pijnlijke ervaringen gewond is geraakt.

Zodat er weer rust en richting ontstaat om verder te gaan. Het leven zijn loop weer neemt.

Evenals in mijn werk als mediamiek consultant doe ik als uitvaartbegeleider een handreiking, wijs ik de weg, probeer ik het leven hanteerbaar te maken binnen de gegeven omstandigheden. De confrontatie met de dood in dit geval en het afscheid moeten nemen van een geliefde. Ook hier is rust en richting belangrijk. Maar vooral communicatie: het openen en open houden van een gesprek. Zodat de allerlaatste groet aan de overledene een vredig vaarwel kan zijn voor alle betrokkenen. En het leven voor de nabestaande zo goed mogelijk zijn loop weer kan nemen.