In een Mediamieke Reading ben ik in contact met overleden naasten die mij informatie aanreiken.

Informatie die voor jou op dat moment in je leven belangrijk kan zijn.

Naasten van wie ik veelal helder kan zien hoe ze leefden, hoe ze zijn gestorven en hoe ze in relatie tot jou stonden. Deze informatie kan behulpzaam zijn voor een duidelijker beeld over het door hen geleefde leven en hun relatie ten aanzien van jou. Daarnaast kan deze informatie belangrijk zijn in het begrijpen van problemen waar je tegen aan loopt en bij maken van keuzes.

Als Mediamiek consultant werk ik o.a. in opdracht van Alting Uitvaarten

  • Duur

    90 minuten

  • Locatie

    De consulten worden gegeven in mijn praktijk (Groene Hart)
    In overleg worden consulten aan huis gegeven
    Een Mediamiek Reading kan ook plaatsvinden via Skype