Mediamiek consultant

In mijn werk als mediamiek consultant verzorg ik Readings en Healings.
In een Reading geef ik informatie door. Deze verkrijg ik uit beelden en/of fysieke sensaties.
Of informatie van overleden naasten. Beide bronnen kunnen ertoe bijdragen om jezelf op dit moment in je leven. Ze geven aan waar je staat, wat je voelt, wat je doet, ervaart, of wat je overkomt beter te begrijpen.

In een Healing schenk ik aandacht aan het herstel van de verbinding tussen lichaam, ziel en geest en aan het verminderen van spanning en vermoeidheid. In situaties van stress, pijn, of verdriet raakt de natuurlijke verbinding tussen lichaam, ziel en geest vaak verstoord vanuit een drang tot overleven.
Hierdoor kunnen we op termijn last krijgen van vermoeidheid, angst, boosheid, verdriet, somberte, of spanningen zonder precies te begrijpen waar dit vandaan komt.

Bij het geven van een Reading of Healing bespreken we ook hoe je op een voor jou goede manier verder kunt met de verworven inzichten en informatie.

Tijdens het geven van een Reading, of Healing zit je op een stoel en blijf ik in contact met jou.
Daarbij is er geen sprake van trance.
Een Reading, of Healing wordt afgerond met een nabespreking.
Achteraf, na een week, volgt ter afsluiting een nazorggesprek per telefoon.

Als Mediamiek consultant werk ik onder andere in opdracht van Alting Uitvaarten